Wykonawstwo

Zapewniamy wysoki profesjonalizm i bezpieczeństwo realizacji inwestycji. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra wraz z brygadami elektromonterów sprosta każdemu zadaniu.
Bogate zaplecze technologiczne i narzędziowe sprawia, że praca przebiega szybko i z zachowaniem BHP.
Oferujemy wykonawstwo, uruchamianie i remonty w zakresie:
 • instalacji zasilania obiektów przemysłowych i mieszkalnych,
 • instalacji odgromowych i uziemiających,
 • energetycznych linii kablowych i napowietrznych nN, SN i WN
 • stacji energetycznych wewnętrznych i napowietrznych 110 kV,
 • instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji ruchu ulicznego
 
Instalacji zasilania, sterowania i AKPiA dla:
 • procesów technologicznych,
 • kotłowni,
 • węzłów cieplnych,
 • klimatyzacji,
 • instalacji teletechnicznych oraz przeciwpożarowych,
 • instalacje sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych
 
Montażu urządzeń elektrycznych:
 • rozdzielnice nN i SN:
 • rozdzielnice szafowe,
 • automatyki kontrolno – pomiarowej i regulacyjnej,
 • tablice dyspozytorskie,
 • pulpity sterownicze,
 • skrzynki sterownicze,
 • tablice rozdzielcze i przyłącza kablowe
 
Próby i pomiary elektryczne:
Wysoko wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny sprzęt pomiarowy, który posiadamy pozwalają nam zaoferować :
 • Przeprowadzenie testów zabezpieczeń odległościowych w tym funkcji synchronizmu, kołysań mocy, SPZ.
 • Testowanie zabezpieczeń cyfrowych
 • Przeprowadzanie testów zabezpieczeń kierunkowych nadprądowych i nadprądowych o charakterystyce zależnej.
 • Badanie zabezpieczeń częstotliwościowych. 
 • Badanie zabezpieczeń napięciowych.
 • Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych.
 • Przeprowadzanie testów zabezpieczeń różnicowych transformatorów 2 i 3 uzwojeniowych (badanie charakterystyki prądu różnicowego, blokowania od harmonicznych)
 • Badanie przetworników – wszystkich typów
 • Badanie funkcji synchronizmu
 • Badanie kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i światłowodowych
 • Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabli
 • Przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznej (lokalizacja przegrzanych obwodów w instalacjach elektrycznych)

Nasi Klienci

Wiele dużych firm zaufało naszej jakości
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
View more
Akceptuję